Dievs bez vārda

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
12.03.2023.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-262
Rakstvieta:
2Mz 3:13-14

Bet Mozus sacīja uz Dievu: "Redzi, kad es nākšu pie Israēla bērniem un viņiem sacīšu: jūsu tēvu Dievs mani pie jums ir sūtījis, - tad tie jautās: kā Viņu sauc? - Ko tad lai es viņiem saku?" Dievs sacīja uz Mozu: "ES ESMU, kas ES ESMU." Viņš sacīja: "Tā tev jārunā ar Israēla bērniem: ES ESMU - tas mani sūtījis pie jums." – 2 Mozus 3:13-14

Iet uz svētrunu arhīvu