Domā globāli, rīkojies lokāli

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
29.04.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-058
Rakstvieta:
Mt 28:18-20

"Jēzus, piegājis klāt, tiem sacīja: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām."" - Mt 28:18-20

(Diemžēl pieejams tikai nepilns audio ieraksts)

Iet uz svētrunu arhīvu