Dzīvot ar Mūžības perspektīvu

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
20.11.2022.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-259
Rakstvieta:
2Kr 4:16-18

Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas. Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību, ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. — 2 Kor 4:16-18

Iet uz svētrunu arhīvu