Elle

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
02.12.2012.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-015
Rakstvieta:
Mt 25:46

"Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā." - Mt 25:46

Iet uz svētrunu arhīvu