ES ESMU

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
25.06.2017.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-119
Rakstvieta:
2Mz 3:13-14

Bet Mozus teica Dievam: “Redzi, es atnākšu pie Israēla dēliem un teikšu tiem: pie jums mani ir sūtījis jūsu tēvu Dievs! – Bet viņi man jautās: kāds ir viņa vārds? – Ko lai es tiem saku?” Un Dievs teica Mozum: “ES ESMU, KAS ES ESMU!” Viņš teica: “Tā saki Israēla dēliem: ESOŠAIS mani pie jums ir sūtījis!” — 2 Mz 3:13-14

Iet uz svētrunu arhīvu