Gada svētku dievkalpojums

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
10.03.2019.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-163
Rakstvieta:
1Kr 3:5-17

Kas ir Apolls? Un kas ir Pāvils? Tikai kalpotāji, kas jūs veduši pie ticības, katrs tā, kā Kungs viņam ir uzticējis. Es iestādīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs audzēja; tā ka nedz stādītājs ir kaut kas, nedz laistītājs, bet gan Dievs, kas audzē. Bet stādītājs un laistītājs abi dara vienu darbu, bet algu katrs saņems pēc savām pūlēm, jo mēs esam Dieva darbabiedri; jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. Pēc man dotās Dieva žēlastības es kā gudrs namdaris esmu ielicis pamatus, bet cits uz tiem būvē. Un katrs pats lai raugās, kā viņš būvē. Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau likts, un tas ir Jēzus Kristus. Ja kāds ceļ uz šā pamata no zelta, sudraba, dārgakmeņiem vai arī no koka, siena vai salmiem, ikviena darbs kļūs redzams: tā diena to parādīs, jo tas tiks atklāts ugunī, un, kāds ikviena darbs būs bijis, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, viņš saņems algu; ja kāda darbs sadegs, viņš cietīs, tomēr tiks izglābts, bet kā caur uguni. Vai jūs nezināt, ka esat Dieva templis un ka Dieva Gars jūsos mājo? Ja kāds Dieva templi posta, to Dievs izpostīs, jo Dieva templis ir svēts, un tie esat jūs. — 1 Kor 3:5-17

Iet uz svētrunu arhīvu