Ietekme

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
04.11.2018.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-154
Rakstvieta:
Mt 12:15-21

Jēzus, to zinādams, aizgāja no turienes. Viņam sekoja liels ļaužu pūlis, un viņš tos visus dziedināja un piekodināja, lai tie neatklāj, kas viņš ir, ka piepildītos, ko Kungs caur pravieti Jesaju ir sacījis: redzi, mans kalps, ko es esmu izredzējis, mans mīļotais, uz ko man labs prāts; es likšu uz viņu savu Garu, un viņš pasludinās pagāniem tiesu. Nedz viņš ķildosies, nedz kliegs, nedz arī kāds dzirdēs uz ielām viņa balsi. Ielūzušu niedri viņš nenolauzīs, un kvēlojošu dakti viņš nenodzēsīs, kamēr viņš novedīs tiesu līdz uzvarai; un pagāni cerēs uz viņa vārdu. — Mt 12:15-21

Iet uz svētrunu arhīvu