Jānis Kristītājs

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
22.06.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-060
Rakstvieta:
Mt 3:1-12

“Tajās dienās Jānis Kristītājs sludināja Jūdejas tuksnesī: “Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir klāt.” Par viņu Kungs caur pravieti Jesaju ir sacījis: “Saucēja balss tuksnesī: sagatavojiet Kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas!” Jānis valkāja kamieļu vilnas drēbes un ādas jostu ap gurniem. Viņa barība bija siseņi un savvaļas bišu medus. Tad pie viņa izgāja Jeruzāleme, visa Jūdeja un viss Jardānas apgabals, un viņi atzina savus grēkus, un Jānis tos kristīja Jardānas upē. Redzēdams daudz farizeju un saduķeju nākam kristīties, viņš tiem sacīja: “Jūs odžu dzimums, kas jūs ir mācījis bēgt no dusmības, kas nāks? Tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus un neiedomājieties savā sirdī sacīt:mums Ābrahāms ir tēvs. Es jums saku: Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Ābrahāma bērnus. Cirvis jau pielikts kokiem pie saknes – katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Es jūs gan kristīju ūdenī uz atgriešanos no grēkiem, bet, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani, es neesmu cienīgs pienest viņa sandales, viņš jūs kristīs Svētajā Garā un ugunī. Viņam vēteklis ir rokā, un viņš iztīrīs savu klonu un savāks savus kviešus klētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī.” - Mt 3:1-12

Iet uz svētrunu arhīvu