Jēzus var

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
16.04.2013.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-038
Rakstvieta:
Mt 8:23-27

"Jēzus iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un, redzi, jūrā izcēlās liela vētra, tā ka viļņi vēlās pāri laivai; bet Jēzus gulēja. Tie piegājuši viņu modināja, saukdami: “Kungs, glāb mūs, mēs ejam bojā!” Jēzus tiem sacīja: “Kādēļ esat tik bailīgi, jūs mazticīgie?” Tad piecēlies viņš apsauca vējus un jūru, un iestājās liels klusums. Bet cilvēki izbrīnā jautāja: “Kas viņš ir, ka vēji un jūra viņam paklausa." - Mt 8:23-27

Iet uz svētrunu arhīvu