Kad šaubas kļūst par izaugsmi

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
30.04.2017.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-111
Rakstvieta:
Ps 16:8

"Es skatīju To Kungu savā priekšā vienumēr, jo Viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos." — Ps 16:8

Iet uz svētrunu arhīvu