Kristību dievkalpojums

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
06.01.2013.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-023
Rakstvieta:
Mk 16:15-16

"Un viņš tiem sacīja: “Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts, bet, kas netic, tas tiks pazudināts."" - Mk 16:15-16

Iet uz svētrunu arhīvu