Kristieša sabats

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
28.05.2017.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-113
Rakstvieta:
1Mz 2:2-3

Un septītajā dienā Dievs pabeidza savu darbu, ko bija darījis, un septītajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis. Un septīto dienu Dievs svētīja un darīja to svētu, jo tajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis radīdams. — 1 Mz 2:2-3

Iet uz svētrunu arhīvu