Kristus – Dzīvības maize

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
09.07.2023.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-270
Rakstvieta:
6:35

Jēzus tiem sacīja: “ES ESMU dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tam nesalks, un, kas man tic, tam neslāps nemūžam. — Jāņa Evaņģēlijs 6:35

Iet uz svētrunu arhīvu