Lielā Piektdiena

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
29.03.2024.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-277
Rakstvieta:
Lk 23:45-46

Un saule tapa aptumšota,
un priekškars Templī pārplīsa vidū pušu.
Un Jēzus sauca skaņā balsī:
"Tēvs, Es nododu Savu garu Tavās rokās."
Un, to sacījis, Viņš nomira.
— Lūkas Evaņģēlijs 23:45-46

Iet uz svētrunu arhīvu