Likuma spēks

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
21.01.2018.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-132
Rakstvieta:
Ebr 8:8-12

Dievs, viņus apsūdzēdams, saka: redzi, nāk dienas, saka Kungs, es slēgšu jaunu derību ar Israēla namu un ar Jūdas namu, ne tādu derību, kādu es noslēdzu ar jūsu tēviem tajā dienā, kad es satvēru tos aiz rokas, lai izvestu no Ēģiptes zemes. Viņi nav palikuši manā derībā, un viņi man vairs nerūp, saka Kungs, šī ir tā derība, ko es pēc šīm dienām slēgšu ar Israēla namu, saka Kungs, es ielikšu savus baušļus viņu prātos un ierakstīšu viņu sirdīs, es būšu viņiem par Dievu, un viņi būs man par tautu. Tad neviens vairs nemācīs savu tuvāko un brālis brāli, sacīdams: pazīsti Kungu! Visi – no mazā līdz lielajam – mani pazīs, jo es būšu žēlīgs pret viņu pārkāpumiem un nepieminēšu vairs viņu grēkus. — Ebr 8:8-12

Iet uz svētrunu arhīvu