Māceklis

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
19.08.2018.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-142
Rakstvieta:
Mt 10:24-25

Māceklis nav pārāks par savu skolotāju, nedz kalps augstāks par savu kungu. Pietiek, ja māceklis top kā viņa skolotājs un kalps kā viņa kungs. Ja nama saimnieks tiek saukts par Belcebulu, tad vēl jo vairāk viņa ļaudis. — Mt 10:24-25

Iet uz svētrunu arhīvu