Nedižojies

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
21.05.2017.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-114
Rakstvieta:
Soģ 7:2

Un Kungs teica Gideonam: "Pārāk daudz ļaužu ir kopā ar tevi, lai es nodotu Midjānu viņu rokās, ka Israēls nepaaugstinātos, sacīdams: mūsu paša roka ir mūs izglābusi!" — Soģu 7:2

Iet uz svētrunu arhīvu