Nepazīstamais Jēzus

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
30.09.2018.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-144
Rakstvieta:
Mt 11:1-6

Kad Jēzus bija beidzis mācīt savus mācekļus, viņš no turienes aizgāja mācīt un sludināt viņu pilsētās. Jānis, atrazdamies ieslodzījumā, dzirdēja par Kristus darbiem un, nosūtījis pie viņa savus mācekļus, lika viņam jautāt: “Vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums kāds cits ir jāgaida?” Jēzus tiem atbildēja: “Ejiet un sakiet Jānim visu, ko dzirdat un redzat: akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīstīti un kurli dzird, mirušie augšāmceļas un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un laimīgs ikviens, kas manis dēļ neapgrēcinās.” — Mt 11:1-6

Iet uz svētrunu arhīvu