Par augšāmcelšanos

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
06.10.2019.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-192
Rakstvieta:
Mt 22:23-32

Tajā pašā dienā atnāca pie viņa saduķeji, kas apgalvoja, ka augšāmcelšanās neesot. Tie viņu izjautāja: “Skolotāj, Mozus ir sacījis: ja kāds nomirst, būdams bez bērniem, lai viņa brālis apprec viņa sievu un dod savam brālim pēcnācējus. – Pie mums, redzi, bija septiņi brāļi, pirmais apprecējās un nomira, neatstājis pēcnācējus, un viņa sieva palika viņa brālim. Tāpat notika arī otrajam un trešajam – un tā līdz pat septītajam. Visbeidzot nomira arī sieva. Tad nu kuram no septiņiem viņa piederēs pēc augšāmcelšanās, jo tā taču tiem visiem bijusi sieva?” Jēzus tiem atbildēja: “Jūs maldāties, nesaprazdami ne Rakstus, ne Dieva spēku. Jo tie, kas augšāmcēlušies, nedz prec, nedz tiek precēti, bet ir kā eņģeļi debesīs. Vai tad jūs neesat lasījuši, ko Dievs jums teicis par mirušo augšāmcelšanos? – Es esmu Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs! – Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs.” Ļaužu pūlis, to dzirdot, bija pārsteigts par viņa mācību. — Mateja evaņģēlijs 22:23-32

Iet uz svētrunu arhīvu