Pareizā piektdiena

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
07.04.2023.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-266
Rakstvieta:
Ps 22:2-3

Mans Dievs, mans Dievs,
kāpēc tu esi mani pametis?
Nedod man glābiņu vaimanas!
Mans Dievs, es saucu dienā – bet tu neatbildi,
un naktī – bet man nav miera.

— Psalmi 22:2-3

Iet uz svētrunu arhīvu