Pateicība kā upuris

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Bībeles studiju materiāls mazajai grupai
Datums:
05.09.2021.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-233
Rakstvieta:
Ps 50:14

Nes Dievam pateicību kā upuri un tā pildi Visuaugstākajam savus solījumus! — Psalmi 50:14

Iet uz svētrunu arhīvu