Pirmais solis

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
20.11.2012.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-013
Rakstvieta:

"Un Dievs sacīja: "Lai top gaisma." Un gaisma tapa." - 1 Moz 1:3

"Viņš, Tas Kungs, radīja zemi ar Savu spēku, lika stiprus pamatus pasaules ēkai ar Savu gudrību un izplēta pār visu debesis ar Savu atziņu." - Jer 10:12

Iet uz svētrunu arhīvu