Radniecība Kristū

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
20.01.2019.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-160
Rakstvieta:
Mt 12:46-50

Jēzum uz ļaužu pūli vēl runājot, redzi, viņa māte un brāļi stāvēja ārpusē un meklēja iespēju ar viņu runāt. Kāds viņam sacīja: “Redzi, tava māte un tavi brāļi stāv ārā un grib ar tevi runāt.” Tad Jēzus šim runātājam atbildēja: “Kas ir mana māte un mani brāļi?” Un, ar roku norādīdams uz saviem mācekļiem, viņš teica: “Redzi, mana māte un mani brāļi! Ikviens, kas darīs mana debesu Tēva gribu, ir mans brālis un mana māsa, un mana māte.” — Mt 12:46-50

Iet uz svētrunu arhīvu