Sargāt draudzi (2.daļa)

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
30.08.2020.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-217
Rakstvieta:
Apd 20:28-38

Sargiet sevi un visu ganāmpulku, kurā Svētais Gars jūs licis par bīskapiem, lai jūs ganītu Dieva draudzi, ko viņš ir iemantojis ar savām asinīm. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas jūsu vidū nāks plēsīgi vilki, kas ganāmpulku nesaudzēs, un arī no jūsu vidus celsies vīri, kas runās aplam, cenzdamies aizraut sev līdzi mācekļus. Tādēļ esiet nomodā, atcerēdamies, ka es trīs gadus dienu un nakti neesmu mitējies ar asarām ikvienu no jums pamācīt. Un tagad es jūs uzticu Dievam un viņa žēlastības vārdam, kas spēj jūs uzcelt kā namu un dot mantojumu līdz ar visiem svētītajiem. Zeltu, sudrabu vai apģērbu ne no viena neesmu iekārojis. Jūs zināt, ka šīs manas rokas ir kalpojušas manām un to vajadzībām, kas bijuši kopā ar mani. Visās lietās es esmu rādījis jums priekšzīmi, ka, šādi nopūloties, vajag palīdzēt vājajiem, atceroties Kunga Jēzus vārdus, ko viņš sacījis: svētīgāk ir dot nekā ņemt.” To sacījis, viņš nokrita ceļos un kopā ar visiem lūdza Dievu. Visi sāka skaļi raudāt, krita Pāvilam ap kaklu un viņu skūpstīja. Visvairāk tos sāpināja viņa teiktie vārdi, ka tie vairs nekad neredzēs viņa vaigu. Tad tie pavadīja viņu uz kuģi. — Apustuļi darbi 20:28-38

Iet uz svētrunu arhīvu