Sieviete

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
16.09.2012.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-004
Rakstvieta:
2Mz 2:1-10

"Kāds Levija cilts vīrs nāca un ņēma sev sievu no Levija cilts meitām. Un tā sieva kļuva grūta un dzemdēja dēlu. Viņa redzēja, cik jauks tas bija, un noslēpa viņu trīs mēnešus. Bet, kad viņa to vairs nevarēja noslēpt, tad tā viņam pagatavoja šķirstu no niedrēm, notriepa to ar sveķiem un piķi, ielika tanī bērnu un nolika to niedrēs upes malā. Un viņa māsa nostājās iztālēm, lai novērotu, kas tam notiks. Tad faraona meita nāca uz upi peldēties, bet viņas draudzenes pastaigājās upes malā. Viņa ieraudzīja šķirstu niedrājā, sūtīja savu kalponi un lika to atnest. Kad viņa to atvēra, tā ieraudzīja bērnu, un redzi, puisēns raudāja. Viņa iežēlojās par to un sacīja: "Tas ir viens no ebreju bērniem." Tad viņa māsa sacīja faraona meitai: "Vai man iet un ataicināt tev kādu zīdītāju no ebreju sievām, kas tev bērnu var zīdīt?" Faraona meita sacīja viņai: "Ej!" Un jaunava aizgāja un aicināja bērna māti. Tad faraona meita sacīja viņai: "Ņem šo bērnu un zīdī to manā vietā, un es maksāšu tev." Tad sieva paņēma bērnu un zīdīja to. Kad bērns paaugās, viņa veda to pie faraona meitas, un tas viņai kļuva par dēlu, un tā nosauca viņa vārdu: Mozus, jo tā sacīja: "Tāpēc ka es to no ūdens esmu izvilkusi." - 2 Moz 2:1-10

Iet uz svētrunu arhīvu