Slava no zīdaiņu mutes

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
01.09.2019.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-187
Rakstvieta:
Mt 21:14-17

Akli un kropli nāca pie viņa uz templi, un viņš tos dziedināja. Kad virspriesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnumus, ko viņš darīja, un dzirdēja bērnus templī saucam: Ozianna Dāvida dēlam! – tie apskaitās un jautāja viņam: “Vai tu dzirdi, ko šie runā?” Jēzus tiem sacīja: “Jā gan! Vai tad jūs nekad neesat lasījuši: tu esi gādājis, ka no bērniņu un zīdaiņu mutes tev atskan slava?” Tad Jēzus tos atstāja; viņš izgāja ārā no pilsētas uz Bētaniju un palika tur pa nakti. — Mt 21:14-17

Iet uz svētrunu arhīvu