Stils un slāpes

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
18.09.2012.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-005
Rakstvieta:
Ebr 12:1-3

"Tādēļ mēs, kam visapkārt liels pulks liecinieku, nolikuši visas nastas un grēku, kas velkas mums līdzi, apņēmības pilni skriesim sacīkstēs, kas mums noliktas. Uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu, kas viņam sagatavotā prieka dēļ, par kaunu nebēdādams, ir pacietis krustu un nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Allaž domājiet par viņu, kas tik daudz naidīguma izcietis no grēciniekiem, lai jūs nenovārgtu savās dvēselēs un nekļūtu nespēcīgi." - Ebr 12:1-3

Iet uz svētrunu arhīvu