Svētā Gara dāvanas

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
07.04.2013.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-036
Rakstvieta:
1Kr 12:1-11

"Brāļi, es negribu, ka jūs paliktu neziņā par Gara dāvanām. Jūs zināt, ka toreiz, kad vēl bijāt pagāni, jūs ar lielu spēku viktin vilka pie mēmajiem elkiem. Tādēļ es jums daru zināmu:neviens, kas runā Dieva Garā, nesaka: lāsts Jēzum, – un neviens nevar teikt:Kungs Jēzus, – kā vien Svētajā Garā. Ir dažādas dāvanas, bet tas pats Gars. Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats Kungs. Ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats Dievs, kas visu visā rosina. Bet ikvienam tiek dota Gara atklāsme kopīgam labumam. Vienam Gars dod gudrības vārdus, citam – atziņas vārdus tas pats Gars; citam – ticību tai pašā Garā, citam – dāvanas dziedināt tai pašā vienīgajā Garā, citam – brīnumus darīt, citam – pravietot, citam – garu atšķiršanu, citam – spēju runāt dažādās mēlēs un citam mēļu tulkošanu. To visu dara tas pats Gars, piešķirdams katram atsevišķi, kā viņš to grib." - 1 Kor 12:1-11

Iet uz svētrunu arhīvu