Trīs algas

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
16.09.2018.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-143
Rakstvieta:
Mt 10:40-42

Kas jūs uzņem, tas uzņem mani, un, kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtījis. Kas uzņem pravieti pravieša vārdā, tas saņems pravieša algu; kas uzņem taisno taisnā vārdā, tas saņems taisnā algu. Un, kas padzirdīs vienu no šiem vismazākajiem ar biķeri auksta ūdens vien tādēļ, ka to sauc māceklis, tam viņa alga nezudīs. — Mt 10:40-42

Iet uz svētrunu arhīvu