Uzticamais, turpini iesākto

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
10.02.2013.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-026
Rakstvieta:
Kol 1:1-8

"Pāvils, pēc Dieva gribas Jēzus Kristus apustulis, un Timotejs, mūsu brālis, sūta sveicienu Kolosās dzīvojošiem Dieva ļaudīm un uzticamajiem brāļiem Kristū:žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva! Mēs pateicamies Dievam, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam, par jums un lūdzam bez mitas Dievu, jo dzirdējām par jūsu ticību Kristū Jēzū un par jūsu mīlestību pret visiem svētajiem tās cerības dēļ, kas jums noglabāta debesīs. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši evaņģēlija patiesajā vārdā, kas ir pie jums un nes augļus un pieaug spēkā visā pasaulē – tāpat kā tas pieaug jūsos kopš tās dienas, kad dzirdējāt un aptvērāt Dieva žēlastību patiesībā. To visu jūs iemācījāties, pateicoties Epafram, mūsu mīļotajam darbabiedram, kas ir uzticams Kristus kalpotājs jūsu labā. Viņš arī mums pastāstīja par mīlestību, ko Gars jums ir devis." - Kol 1:1-8

Iet uz svētrunu arhīvu