Vai ir iespējams vilties Dievā?

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
21.06.2020.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-214
Rakstvieta:
Gal 6:7

Nepievilieties, Dievs nekļūs par apsmieklu – ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus — Galatiešiem 6:7

Iet uz svētrunu arhīvu