Vasarsvētki

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
23.05.2021.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-225
Rakstvieta:
Ef 5:15-21

Rūpīgi raugiet, kā jūs dzīvojat, nedzīvojiet kā negudri, bet kā gudri, izmantojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Neesiet nesaprātīgi, bet saprotiet, kas ir Kunga griba. Nepiedzerieties vīna, no kā rodas izlaidība, bet topiet Gara pilni, kopīgi skandēdami psalmus, slavinājuma un garīgas dziesmas, dziedādami un spēlēdami savās sirdīs Kungam. Vienmēr par visu pateicieties Dievam un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Pakļaujieties cits citam Kristus bijībā. — Efeziešiem 5:15-21

Iet uz svētrunu arhīvu