#1 Mīliet cits citu

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
07.01.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
CC-001
Rakstvieta:
13:34-35

"Es jums dodu jaunu bausli – mīliet cits citu! Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi." - Jņ 13:34-35

Iet uz svētrunu arhīvu