#2 Pieņemiet cits citu

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
14.01.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
CC-002
Rakstvieta:
Rm 15:1-7

“Mums, stiprajiem, pienākas nest to vājības, kas ir nespēcīgi, nevis censties patikt sev pašiem. Ikviens lai cenšas būt patīkams savam tuvākajam – viņam par labu, lai viņu celtu. Jo arī Kristus nav izpaticis sev pašam, bet kā ir rakstīts: tavu nievātāju nievas ir kritušas uz mani. Bet, kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs caur izturību un mierinājumu, ko sniedz Raksti, iegūtu cerību. Bet izturības un mierinājuma Dievs lai dod jums savstarpēju vienprātību, kas pamatota Kristū Jēzū, tā ka jūs vienprātīgi vienā mutē pagodinātu Dievu un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu. Tādēļ pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu.” - Rom 15:1-7

Iet uz svētrunu arhīvu