#8 Vienoti cits ar citu

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
25.02.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
CC-008
Rakstvieta:
Ef 4:1-3

"Tad nu es, cietumnieks Kunga dēļ, lūdzu jūs dzīvot tā aicinājuma cienīgi, ar kuru esat aicināti – visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā, ar mīlestību panesdami cits citu, dedzīgi sargādami vienotību Garā, uzturēdami to ar miera saiti." - Ef 4:1-3

Iet uz svētrunu arhīvu