#10 Vai cilvēka neuzticība atceļ Dieva uzticību?

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
21.02.2021.
Sludinātājs:
Kods:
ROM-010
Rakstvieta:
Rm 3:1-8

Kāda tad ir priekšrocība būt jūdam un kāds labums no apgraizīšanas? Visādā ziņā liels, vispirms jau tas, ka viņiem uzticēti Dieva pravietiskie vārdi. Kas tad, ja daži nav ticējuši, – vai tad viņu neticība iznīcina Dieva uzticību? Nē, taču! Tas ir tā – ka Dievs ir patiess, pat ja katrs cilvēks – melis, kā ir rakstīts: lai tu topi attaisnots savos vārdos un uzvari, kad tu tiec tiesāts. Bet, ja mūsu netaisnība apstiprina Dieva taisnību, ko tad lai sakām? Vai tad Dievs, kas izlej savas dusmas, ir netaisns? – Es runāju pēc cilvēku saprašanas. Nē, taču! Kā tad citādi lai Dievs tiesā šo pasauli? Bet, ja Dieva patiesība manas netaisnības dēļ viņam par godu pieaug, kādēļ es kā grēcinieks vēl tieku tiesāts? Tad jau darīsim ļaunu, lai nāk labais, kā daži zaimodami runā, ka mēs tā mācot? – Tie ir pelnījuši saņemt sodu. – Romiešiem 3:1-8

Iet uz svētrunu arhīvu