#2 Vai Jēzus tiešām ir Dievs?

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
11.10.2020.
Sludinātājs:
Kods:
ROM-002
Rakstvieta:
Rm 1:1-7

Pāvils, Jēzus Kristus kalps, aicināts būt par apustuli, izvēlēts sludināt Dieva evaņģēliju, ko viņš jau iepriekš caur saviem praviešiem Svētajos Rakstos bija apsolījis par savu Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas pēc miesas ir dzimis no Dāvida dzimuma un pēc svētuma Gara ar augšāmcelšanos no mirušajiem apliecināts ar spēku par Dieva Dēlu. Caur viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apustulisko sūtību viņa vārdā pie ticības paklausības vest visas tautas, no tām nākat arī jūs, Jēzus Kristus aicinātie. Jums visiem, Dieva mīļotajiem, aicinātiem svētajiem, kas esat Romā: žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus! – Romiešiem 1:1-7

Iet uz svētrunu arhīvu