#22 Vai Likums ir slikts?

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
13.06.2021.
Sludinātājs:
Kods:
ROM-022
Rakstvieta:
Rm 7:7-12

Ko lai mēs sakām? Bauslība ir grēks? Nē, taču! Bet citādi es grēku nevarētu iepazīt kā vien caur bauslību, jo es nebūtu iepazinis iekāri, ja bauslība nebūtu teikusi: neiekāro. Bet grēks, caur bausli guvis ieganstu, manī rosināja dažādas iekāres, jo bez bauslības grēks ir nedzīvs. Bija laiks, kad es dzīvoju bez bauslības. Bet, bauslim atnākot, grēks atdzīvojās un es nomiru. Tā nu tas pats bauslis, kas man bija dots uz dzīvību, izrādījās uz nāvi, tādēļ ka grēks, ieganstu guvis, mani caur bausli pievīla un nonāvēja. Tātad bauslība ir svēta un bauslis ir svēts un taisns, un labs. — Romiešiem 7:7-12

Iet uz svētrunu arhīvu