#32 Cik liela nozīme ir pareizai izpratnei?

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
29.05.2022.
Sludinātājs:
Kods:
ROM-032
Rakstvieta:
Rm 9:30-10:4

Ko nu sacīsim? Pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir saņēmuši taisnību – taisnību, kas ir no ticības. Bet Israēls, pēc taisnības bauslības dzīdamies, nav bauslību sasniedzis. Kādēļ? Tādēļ, ka viņi to darīja nevis ticībā, bet darbos, un tie ir paklupuši pret klupšanas akmeni, kā ir rakstīts: redzi, es lieku Ciānā klupšanas akmeni un piedauzības klinti; bet, kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Brāļi, manas sirds labprātība un mana lūgšana Dievam par viņiem ir, lai viņi tiktu glābti. Es viņiem apliecinu, ka viņiem ir dedzība uz Dievu, bet tā ir bez izpratnes. Dieva taisnību nesaprazdami un cenzdamies celt paši savu taisnību, viņi nav pakļāvušies Dieva taisnībai, jo bauslības gals ir Kristus, lai taisnību iegūtu ikviens, kas tic. — Romiešiem 9:30-10:4

Iet uz svētrunu arhīvu