#34 Vai Dievs ir mainījis Savas domas?

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
19.06.2022.
Sludinātājs:
Kods:
ROM-034
Rakstvieta:
Rm 11:1-10

Tad nu es jautāju: vai Dievs savu tautu ir atstūmis? Nu, protams, ne! Jo arī es esmu israēlietis, Ābrahāma pēcnācējs, no Benjāmina cilts. Dievs nav atstūmis savu tautu, ko viņš jau iepriekš izredzējis. Vai tad jūs nezināt, ko Raksti saka par Eliju, kā viņš žēlojas Dievam par Israēlu: Kungs, tavus praviešus viņi ir nokāvuši, tavus altārus izpostījuši, un es esmu viens pats palicis, un tie meklē pēc manas dvēseles. Bet kāda ir dievišķā atbilde viņam? – Es esmu sev paturējis septiņus tūkstošus vīru, kas savus ceļus nav locījuši Baalam! Tā arī šajā laikā ir kāds atlikums, kas žēlastībā izredzēts, – ja žēlastībā, tad ne no darbiem, citādi žēlastība vairs nebūtu žēlastība. Un ko nu? Pēc kā Israēls dzenas – to viņš nav sasniedzis, tikai izredzētie to sasnieguši, pārējo sirdis tika nocietinātas, gluži kā rakstīts:
Dievs tiem ir devis truluma garu,
acis, lai tie neredzētu,
un ausis, lai tie nedzirdētu, –
līdz pat šai dienai.
Un Dāvids saka:
lai viņu mielasts kļūst tiem par cilpu un slazdu,
par piedauzību un par atmaksu!
Lai viņu acis ir aptumšotas, tā ka tie neredz,
un viņu muguras lai vienmēr ir saliektas!
— Romiešiem 11:1-10

Iet uz svētrunu arhīvu