#4 Kas notiks ar cilvēkiem, kuri nav dzirdējuši Evaņģēliju?

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
01.11.2020.
Sludinātājs:
Kods:
ROM-004
Rakstvieta:
Rm 1:18-20

Bet pār to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāc netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas, jo, ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams, Dievs pats viņiem to parāda, bet neredzamais – Dieva mūžīgais spēks un dievišķība – tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīti kopš pasaules radīšanas. Tā ka viņiem nav ar ko aizbildināties. — Romiešiem 1:18-20

Iet uz svētrunu arhīvu