#42 Kā otru neapgrēcināt?

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
06.11.2022.
Sludinātājs:
Kods:
ROM-042
Rakstvieta:
Rm 14:13-23

Tādēļ netiesāsim vairs cits citu, bet labāk apņemieties nelikt brālim ceļā šķēršļus vai būt viņam par piedauzību. Es zinu un esmu pārliecināts Kungā Jēzū, ka nekas nav nešķīsts pats par sevi, vienīgi tam, kas uzskata kaut ko par nešķīstu, tas tāds arī ir. Ja tavs brālis kāda ēdiena dēļ ir apbēdināts, tad tu vairs nedzīvo mīlestībā. Sava ēdiena dēļ nepazudini to, par ko Kristus ir miris. Lai tas, ko esat atzinuši par labu, netiek zaimots! Jo ne ēdiens un dzēriens ir Dieva valstība, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā. Kas šajās lietās kalpo Kristum, tas Dievam ir tīkams un pie cilvēkiem cieņā. Tad nu dzīsimies pēc miera un pēc tā, lai varētu celt cits citu. Neposti Dieva darbu ēdiena dēļ! Viss gan ir šķīsts, bet viss nāk par ļaunu cilvēkam, kas ēd apgrēcinādamies. Labāk ir, ja tu neēd gaļu un nedzer vīnu, nedz dari ko citu, kas apgrēcina tavu brāli. To ticību, kas tev ir, paturi pie sevis – Dieva priekšā; laimīgs, kas sevi netiesā par to, ko atzīst par labu. Bet, ja kāds šaubās un tomēr ēd, tāds jau ir nosodīts, jo nedara to ticībā; viss, kas nav darīts ticībā, ir grēks. — Romiešiem 14:13-23

Iet uz svētrunu arhīvu