#44 Kā pieņemt citādos?

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
08.01.2023.
Sludinātājs:
Kods:
ROM-044
Rakstvieta:
Rm 15:7-13

Tādēļ pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Un es saku, ka Kristus ir padarīts par kalpu apgraizītajiem Dieva patiesības dēļ, lai apstiprinātu tēviem dotos apsolījumus un lai pagāni pagodinātu Dievu par viņa žēlastību, kā ir rakstīts: tādēļ es apliecināšu tevi starp citām tautām un dziedāšu tavam vārdam. Un vēl ir sacīts: tautas, priecājieties kopā ar viņa tautu, un vēl ir sacīts: visas tautas, slavējiet Kungu, un visi viņa ļaudis, uzgavilējiet viņam! Arī Jesaja saka: reiz Jišaja sakne dos dzinumu, un celsies tas, kas valdīs pār tautām, un tautas cerēs uz viņu. Lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru ticībā un jūs Svētā Gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā. — Romiešiem 15:7-13

Iet uz svētrunu arhīvu