#47 Kāda ir efektīva māceklība?

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
05.02.2023.
Sludinātājs:
Kods:
ROM-047
Rakstvieta:
Rm 16:1-16

Es jums uzticu Foibi, mūsu māsu, kas ir Kenhrejas draudzes kalpotāja, lai jūs viņu uzņemtu Kunga vārdā, kā svētajiem pieklājas, un atbalstītu viņu, ja viņai pie jums būtu kāda vajadzība; viņa ir bijusi labdare daudziem, arī man. Sveiciniet Prisku un Akilu, manus darbabiedrus Kristū Jēzū, kas pakļāva briesmām savu dzīvību, glābdami manējo; viņiem pateicīgs esmu ne tikai es, bet arī visas pagānu draudzes. Sveiciniet arī viņu mājas draudzi, sveiciniet manu mīļo Epainetu, kas ir Kristus ražas pirmais auglis Āzijā. Sveiciniet Mariju, kas daudz pūlējusies mūsu labā. Sveiciniet Andronīku un Jūniju, manus radiniekus un manus cietuma biedrus, kas pazīstami pie apustuļiem un jau pirms manis bija nodevušies Kristum. Sveiciniet Ampliatu, manu mīļoto brāli Kungā, sveiciniet Urbānu, manu darbabiedru Kristū, un manu mīļo brāli Stahiju. Sveiciniet Kristus lietās pārbaudīto Apellu, sveiciniet tos, kas no Aristobūla nama. Sveiciniet manu radinieku Herodionu, sveiciniet brāļus no Narkisa nama, kas pieder Kungam. Sveiciniet Trifainu un Trifosu, kas pūlējušās Kunga darbā, sveiciniet mīļoto Persīdu, kas daudz pūlējusies Kunga darbā. Sveiciniet Rūfu, kas izredzēts Kungā, un viņa māti – kas ir māte arī man. Sveiciniet Asinkritu, Flegontu, Hermeju, Patrobu, Hermu un brāļus, kas atrodas pie viņiem. Sveiciniet Filologu un Jūliju, Nēreju un viņa māsu Olimpu un visus svētos, kas ar viņiem. Sveiciniet viens otru ar svēto skūpstu; jūs sveicina visas Kristus draudzes. — Romiešiem 16:1-16

Iet uz svētrunu arhīvu