#5 Kādēļ cilvēki noraida Dievu un Jēzu?

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
27.12.2020.
Sludinātājs:
Kods:
ROM-005
Rakstvieta:
Rm 1:21-25

Jo, Dievu pazīdami, tie viņu nav godājuši kā Dievu un nav viņam pateikušies, bet kļuvuši domās tukši – un viņu neprātīgā sirds ir aptumšojusies. Apgalvodami, ka ir gudri, tie kļuvuši muļķi un aizvietojuši neiznīcīgā Dieva godību ar iznīcīga cilvēka un putnu, un četrkājaiņu, un rāpuļu līdzībā darinātu tēlu, tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām, tā ka tie nešķīstībā apkauno savu miesu. Dieva patiesību tie apmainījuši pret meliem, godinājuši radību un kalpojuši tai, nevis Radītājam. – Viņš ir augsti teikts mūžīgi! Āmen! — Romiešiem 1:21-25

Iet uz svētrunu arhīvu