#8 Vai jūdiem ir lielāka atbildība ticēt nekā pagāniem?

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
31.01.2021.
Sludinātājs:
Kods:
ROM-008
Rakstvieta:
Rm 2:17-24

Ja tu saucies jūds un paļaujies uz bauslību un dižojies Dievā, ja tu zini viņa gribu un, bauslībā mācījies, atšķir noderīgo un ja tev ir pārliecība, ka esi ceļa vadonis akliem, gaisma tiem, kas tumsā, un audzinātājs neprašām un skolotājs jaundzimušajiem, un ja tu esi tāds, kam bauslība ir atziņas un patiesības iemiesojums, – kā tad tu, citus mācīdams, nemāci sevi? Sludinādams, ka nebūs zagt, tu zodz, teikdams, lai citi nav laulības pārkāpēji, tu pats esi tāds? Tev riebj elki, bet elku tempļus tu aplaupi? Tu, kas ar bauslību dižojies, tu, pats to pārkāpdams, apkauno Dievu. Kā ir rakstīts: jūsu dēļ Dieva vārds tiek zaimots citās tautās. — Romiešiem 2:17-24

Iet uz svētrunu arhīvu