#2 Dievs ar mums ielejās

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
04.12.2022.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
DAM-002
Rakstvieta:
Ps 84:6-8

Svētīgi ir tie cilvēki, kas Tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv Tavi ceļi, kas, caur raudu ieleju staigādami, to dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Ciānā. — Psalmi 84:6-8

Iet uz svētrunu arhīvu