#3 Dievs ar mums pilsētā

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
11.12.2022.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
DAM-003
Rakstvieta:
Lk 17:24-30

Jo kā zibens, kas uzplaiksnī un apspīd debesis no vienas malas līdz otrai, tā arī Cilvēka Dēls parādīsies. Bet pirms tam viņam vajadzēs daudz ciest un tikt šīs paaudzes atmestam. Un, tāpat kā notika Noas dienās, tā būs arī Cilvēka Dēla dienās. Tie ēda un dzēra, un precējās līdz tai dienai, kad Noa iegāja šķirstā un plūdi nāca un visus pazudināja. Tāpat kā tas notika Lata dienās: tie ēda un dzēra, pirka un pārdeva, stādīja un būvēja. Bet tajā dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs lija no debesīm un visus pazudināja. Tāpat būs arī tajā dienā, kad parādīsies Cilvēka Dēls. — Lūkas evaņģēlijs 17:24-30

Iet uz svētrunu arhīvu