Gavēšana

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
16.10.2012.
Sludinātājs:
Kods:
GD-005
Rakstvieta:
Neh 1:3-4

"Un viņi man sacīja:"Pāri palikušie, tie, kas atgriezušies no izsūtījuma tanī zemē, ir lielā nelaimē un kaunā; Jeruzālemes mūri ir noplēsti, tās vārti ir sadedzināti ugunī." Kad es dzirdēju šos vārdus, es sēdēju un raudāju un sēroju vairākas dienas; es arī nemitējos gavēt un griezties ar savām lūgšanām pie debesu Dieva." - Neh 1:3-4

Iet uz svētrunu arhīvu