#13 Augstāks par visiem

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
13.08.2023.
Sludinātājs:
Kods:
JEV-013
Rakstvieta:
3:31-36

Kas nāk no augšienes, tas ir augstāks par visiem. Kas ir no zemes, tas ir no zemes, un viņa runa ir no zemes. Kas nāk no debesīm, tas liecina, ko ir redzējis un dzirdējis, bet neviens nepieņem viņa liecību. Kas šo viņa liecību ir pieņēmis, tas ir apstiprinājis, ka Dievs ir patiess. Ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dieva vārdus, jo Dievs savu Garu dod bez mēra. Tēvs mīl Dēlu un visu ir nodevis viņa rokā. Tam, kas tic Dēlam, ir mūžīgā dzīvība, bet, kas Dēlu neklausa, tas dzīvību neredzēs, un Dieva dusmas paliek uz viņa. — Jāņa Evaņģēlijs 3:31-36

Iet uz svētrunu arhīvu